WKC
Login
Hasło
  Zarejestruj
Ankieta
Czy masz problemy z poszukiwaniem partnera biznesowego do realizacji innowacyjnych pomysłów?
 
 
Lokalizacja:   Poszukiwanie technologii
drukuj
Wstecz

Poszukiwanie technologii

Usługa poszukiwania technologii

1. Do kogo adresowana jest usługa?

Usługa poszukiwania technologii przeznaczona jest dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


2. Na czym polega usługa?

Jest to proces polegający na:
a) zidentyfikowaniu potrzeby przedsiębiorstwa (Odbiorcy)
b) wyszukaniu odpowiedniej, innowacyjnej oferty w zasobach Wielkopolskiego Klastra Chemicznego,
c) skojarzeniu partnerów (Dostawcy i Odbiorcy) z ewentualną dodatkową pomocą i wsparciem w dalszych działaniach

 

ad a) Zidentyfikowanie (opisanie) potrzeby może odbyć się w trakcie wizyty konsultanta Wielkopolskiego Klastra Chemicznego w przedsiębiorstwie lub w czasie audytu technologicznego; wypełniany jest odpowiedni formularz zapytania technologicznego.

 

ad b) Wyszukiwanie odpowiednich ofert odbywa się w sposób aktywny i bierny. Sposób bierny polega na umieszczeniu zapytania w dostepnej bazie danych Wielkopolskiego Klastra Chemicznego, która może być przeszukiwana przez wszystkich wg słów kluczowych. 
Sposób aktywny polega na przeszukiwaniu bazy danych Wielkopolskiego Klastra Chemicznego (oraz innych zasobów informacyjnych) przez konsultanta zgodnie z preferencjami Odbiorcy. Oferty  wyszukiwane są zarówno w jednostkach naukowo – badawczych jak i w przedsiębiorstwach. Możliwe jest też – w przypadku braku gotowych rozwiązań – utworzenie grupy ekspertów (składającej się z pracowników naukowych, pracowników przedsiębiorstw) pracującej wspólnie nad rozwiązaniem problemu.

 

ad c) Konsultant w porozumieniu z przedstawicielem Odbiorcy wybiera odpowiednie oferty i wysyła zgłoszenie o zainteresowaniu do potencjalnych Dostawców. W przypadku otrzymania potwierdzenia i chęci współpracy, konsultant Wielkopolskiego Klastra Chemicznego przekazuje informacje Odbiorcy,  który nawiązuje bezpośredni kontakt z Dostawcą. Po nawiązaniu kontaktu partnerzy (Dostawca i Odbiorca) mogą skorzystać z pomocy konsultantów Wielkopolskiego Klastra Chemicznego podczas negocjacji, zawierania kontraktu oraz pomocy technicznej przy wdrażaniu innowacji (nowego rozwiązania technologicznego, technicznego lub organizacyjnego).


3. Co należy zrobić aby skorzystać z usługi poszukiwania technologii?

Aby skorzystać z usługi poszukiwania technologii należy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego zaznaczyć pole „Poszukiwanie Dostawcy Technologii” lub poinformować o zainteresowaniu tą usługą konsultanta Wielkopolskiego Klastra Chemicznego. Zidentyfikowanie i odpowiednie opisanie potrzeby może być wykonane wspólnie przez konsultanta i Odbiorcę.

Subskrypcja
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach w serwisie, podaj nam e-mail.
0e-mail
 
Fundusze strukturalne

Projekt "Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw" realizowany jest w ramach Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt w 75% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z krajowych środków publicznych - budżetu państwa.

Realizacja: ideo