WKC
Login
Hasło
  Zarejestruj
Ankieta
Czy masz problemy z poszukiwaniem partnera biznesowego do realizacji innowacyjnych pomysłów?
 
 
Lokalizacja:   Poszukiwanie partnera
drukuj
Wstecz

Poszukiwanie partnera

Usługa poszukiwania partnera

1. Do kogo adresowana jest usługa?

Usługa poszukiwania partnera przeznaczona jest głównie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), a także szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych i badawczych, które opracowały innowacje (nowe rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne) i chciałyby je wdrożyć do sektora gospodarczego (Dostawcy) lub do przedsiębiorstw, które chcą pozyskać innowacyjne rozwiązania za pomocą klastra chemicznego (Odbiorcy).

Poszukiwanym partnerem (Dostawcą lub Odbiorcą) może być przedsiębiorstwo, uczelnia publiczna jak i  niepubliczna, jednostka badawczo-rozwojowa, instytut naukowy oraz badawczy, instytucja promocji innowacji, działające w branży chemicznej.


2. Na czym polega usługa?

Proces poszukiwania partnera (Dostawcy lub Odbiorcy) jest ściśle powiązany z poszukiwaniem i transferem wiedzy oraz technologii. Partnera może potrzebować zarówno przedsiębiorstwo zamierzające wdrażać innowacyjne technologie jak i jednostki naukowe i badawcze, szukające kontaktów z gospodarką. Partnerem może być więc przedsiębiorstwo, uczelnia, jednostka badawczo – rozwojowa, centrum doskonałości, centrum technologii jak również osoba prywatna.
Partnerstwo z kolei może obejmować sprzedaż licencji, know-how, współpracę techniczną, joint-venture czy porozumienie handlowe ze wsparciem technicznym.
Poszukiwanie partnera odbywa się na podobnej zasadzie jak poszukiwanie technologii i dotyczy przeglądania zasobów bazy danych Wielkopolskiego Klastra Chemicznego pod kątem skojarzenia odpowiednich profili (ofert i zapotrzebowań) z wymaganiami przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowo – badawczych itd.
W przypadku znalezienia potencjalnego partnera, konsultant Wielkoposlkiego Klastra Chemicznego powiadamia o tym fakcie swojego klienta (Dostawcę lub Odbiorcę) jak również wysyła odpowiednią informację do potencjalnego partnera. Po uzyskaniu potwierdzenia chęci współpracy, nawiązywany jest bezpośredni kontakt potencjalnych partnerów.  Możliwe jest – podobnie jak w innych usługach – skorzystanie z pomocy konsultantów Wielkopolskiego Klastra Chemicznego podczas negocjacji, zawierania kontraktu oraz pomocy technicznej.     


3. Co należy zrobić aby skorzystać z usługi poszukiwania partnera?

Aby skorzystać z usługi poszukiwania partnera należy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego zaznaczyć pole „Poszukiwanie partnera” lub poinformować o zainteresowaniu tą usługą konsultanta Wielkopolskiego Klastra Chemicznego podczas wizyty w firmie. Identyfikacja profilu poszukiwanego partnera może zostać wykonana wspólnie przez konsultanta i klienta.

Subskrypcja
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach w serwisie, podaj nam e-mail.
0e-mail
 
Fundusze strukturalne

Projekt "Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw" realizowany jest w ramach Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt w 75% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z krajowych środków publicznych - budżetu państwa.

Realizacja: ideo