WKC
Login
Hasło
  Zarejestruj
Ankieta
Czy masz problemy z poszukiwaniem partnera biznesowego do realizacji innowacyjnych pomysłów?
 
 
Lokalizacja:   Poszukiwanie odbiorcy
drukuj
Wstecz

Poszukiwanie odbiorcy

Usługa poszukiwania odbiorcy

1. Do kogo adresowana jest usługa?

Usługa poszukiwania Odbiorcy przeznaczona jest głównie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), a także szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych i badawczych, które opracowały innowacje (nowe rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne) i chciałyby je wdrożyć do sektora przedsiębiorstw.

Poszukiwanie Odbiorcy adresowane jest również do tych przedsiębiorstw, które chcą pozyskać innowacyjne rozwiązania oferowane w bazie danych Wielkopolskiego Klastra Chemicznego.

 

2. Na czym polega usługa?

Usługa jest formą kojarzenia partnerów, z których jeden jest Dostawcą (MŚP, szkoła wyższa, jednostką badawczo-rozwojowa, instytucja naukowa i badawcza), a drugi Odbiorcą innowacji (przedsiębiorstwem) i składa się z 4 etapów:
Etap 1 – identyfikacja oferty klienta (Dostawcy)
Etap 2 – wypełnienie standardowego formularza oferty technologicznej
Etap 3 – zamieszczenie oferty w bazie danych
Etap 4 – nawiązanie kontaktu między Odbiorcą a Dostawcą

 

Etap 1 związany jest bezpośrednio z przeprowadzeniem audytu technologicznego u Dostawcy, podczas których identyfikuje się ofertę Dostawcy.

 

Etap 2 jest możliwy przy współpracy konsultanta Wielkopolskiego Klastra Chemicznego oraz przedstawiciela Dostawcy, który oferuje innowację. Może to się odbywać w dwojaki sposób:
- konsultant po przeprowadzonym audycie technologicznym przygotowuje ofertę i przesyła ją do zatwierdzenia przedstawicielowi Dostawcy
- konsultant oraz przedstawiciel Dostawcy przygotowują ofertę podczas wizyty
Przy opracowywaniu oferty konsultant wypełnia standardowy formularz oferty technologicznej obowiązujący w Wielkopolskim Klastrze Chemicznym.

 

Etap 3 – konsultant  Wielkopolskiego Klastra Chemicznego zamieszcza zatwierdzoną przez Dostawcę ofertę w bazie danych. Wszystkie profile (oferty i zapotrzebowania) zamieszczone na stronie internetowej są udostępnione pozostałym i można je przeszukiwać według słów kluczowych.

 

Etap 4 – konsultanci  Wielkopolskiego Klastra Chemicznego przeglądają profile (oferty i zapotrzebowania) zamieszczone w bazie danych według słów kluczowych, po czym przygotowują klientom (Odbiorcom) poszukującym nowych rozwiązań, listę profili zgodnych z preferencjami określonymi przez Odbiorcę. Konsultant w porozumieniu z Odbiorcą wybiera profile, którymi zainteresowany jest Odbiorca i wysyła zgłoszenie o zainteresowaniu do Dostawcy. W przypadku otrzymania zgłoszenia o zainteresowaniu, konsultant przekazuje informacje do Dostawcy, który nawiązuje kontakt z potencjalnym Odbiorcą.
Po nawiązaniu kontaktu między partnerami, Dostawca i Odbiorca mogą skorzystać z pomocy konsultantów Wielkopolskiego Klastra Chemicznego podczas negocjacji i zawierania kontraktu.

 

3. Co należy zrobić aby skorzystać z usługi poszukiwania odbiorcy?

Aby skorzystać z usługi poszukiwania odbiorcy należy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego zaznaczyć pole „Poszukiwanie Odbiorcy Technologii” lub poinformować o zainteresowaniu tą usługą konsultanta Wielkopolskiego Klastra Chemicznego podczas wizyty w instytucji.

Subskrypcja
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach w serwisie, podaj nam e-mail.
0e-mail
 
Fundusze strukturalne

Projekt "Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw" realizowany jest w ramach Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt w 75% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z krajowych środków publicznych - budżetu państwa.

Realizacja: ideo