WKC
Login
Hasło
  Zarejestruj
Ankieta
Czy masz problemy z poszukiwaniem partnera biznesowego do realizacji innowacyjnych pomysłów?
 
 
drukuj
Wstecz

Projekt Wielkopolskiego Klastra Chemicznego

Wielkopolski Klaster Chemiczny
     

Inicjatywa Wielkopolskiego Klastra Chemicznego motywuje do poszukiwania i komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej oraz do realizacji ambicji technologicznych podmiotów gospodarczych. Najważniejszym celem jest wspomaganie procesu transferu wiedzy i innowacyjnych technologii (w ujęciu poziomym oraz pionowym) z zakresu chemii.

 

 

Wielkopolski Klaster Chemiczny:

 • konsoliduje środowisko chemiczne na poziomie regionu
 • realizuje cele zawarte w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski
 • podnosi  zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji oraz do współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym
 • wspomagać proces transferu wiedzy i innowacji w dziedzinie chemii poprzez propagowanie wykorzystywania baz danych i organizację branżowych spotkań kooperacyjnych
 • przyczynia się do niwelowania oraz do likwidacji istniejących obecnie problemów we współpracy sektora nauki z gospodarką
 • zachęca do realizacji badań naukowych pod kątem praktycznego zastosowania w gospodarce oraz do wykorzystania przez sektor gospodarczy nowoczesnych technologii opracowanych w sektorze nauki
 • to właściwa droga do podnoszenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności przemysłu chemicznego w regionie.

 

 

Bezpłatna oferta Wielkopolskiego Klastra Chemicznego dotyczy każdego kto jest zainteresowany:

 • udziałem w bezpośrednich spotkaniach partnerskich typu business to business umożliwiających nawiązanie współpracy i przedstawienie oczekiwań obu zainteresowanych stron w zakresie wymiany technologicznej
 • udziałem w seminariach, konferencjach i targach
 • ofertą szkoleń oraz informacją o konferencjach, dniach transferu technlogii w zakresie:

 

                 - źródeł finansowania

                 - ochrony praw własności intelektualnej

                 - negocjacji i zawierania kontraktu

                 - tworzenia zapytania i oferty technologicznej

 • przeprowadzeniem w firmie audytu technologicznego przez konsultanta klastra w celu okreslenia profilu technologicznego oraz oczekiwań związanych z przekazaniem lub pozyskaniem nowych technologii (profil stanowi podstawę do poszukiwania partnera)
 • korzystaniiem z katalogu pprofili technologicznych (branżowych ofert i zapytań)
 • pomocą w znalezieniu partnera (dostawcy lub oferenta technologii)

 

 

Jeżeli są Państwo przedstawicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowej, instytutu PAN, uczelni publicznej, uczelni niepublicznej lub instytuucji promocji innowacji działających w branży chemicznej oraz:

 • szukają partnera biznesowego do realizacji nowych pomysłów
 • potrzebują nowoczesnej technologii
 • posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i chcą z nią wejść na rynek
 • chca wzmocnić swoją pozycję rynkową
 • potrzebują audytu technologicznego, szkoleń, doradztwa warsztatowego,

 

to powinni Państwo skorzystać z bezpłatnych usług Wielkopolskiego Klastra Chemicznego!

 

Poszukujemy podmiotów o innowacyjnym charakterze, których strategia ukierunkowana jest na nabywanie i korzystanie z nowych technologii.

Państwa sukces wspomagamy naszym doświadczeniem, kontaktami oraz bazami ofert i zapytań technologicznych, dzięki którym znajdziemy dla Państwa odpowiedniego partnera.

 

 

Co zrobić, aby skorzystać z naszych usług i stać się podmiotem gospodarczym, który poprzez swoja postawę proinnowacyjną będzie bardziej konkurencyjny na rynku?

 

Krok pierwszy

należy skontaktowac się z konsultantem Wielkopolskiego Klastra Chemicznego osobiście u koordynatora lub podwykonawcy projektu, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Krok drugi

Konsultant spotka się z Państwem w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie w celu konsultacji technologicznej i określenia zakresu współpracy.

 

Krok trzeci

Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, branżowych spotkaniach kooperacyjnych oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o wszelkich wydarzeniach organizowanych w celu podnoszenia wiedzy z zakresu innowacji, wdrażania i nabywania nowych technologii, źródeł finansowania innowacji, własności przemysłowej, pszukiwania partnerów technologii, ochrony praw własnosci intelektualnej, programów Unii Europejskiej.

 

Dlaczego warto skorzystać z oferty Wielkopolskiego Klastra Chemicznego?

 • usługi są nieodpłatne
 • wygoda i oszczędność czasu
 • szybka wymiana informacji

 

Czego oczekujemy w zamian?

 • zaangażowania w rozwijanie inicjatywy Wielkopolskiego Klastra Chemicznego
 • informacji zwrotnej na temat nawiązanych kontaktów

 

 

Jeśli mają Państwo własny pomysł na rozwój branży chemicznej w naszym regionie, który chcą Państwo zrealizować za pomocą inicjatywy klastra - jesteśmy otwarci na propozycje!

 

Pliki do pobrania
Deklaracja zaangażowania w utworzenie Wielkopolskiego Klastra Chemicznego
Ramowe Warunki Współpracy
Subskrypcja
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach w serwisie, podaj nam e-mail.
0e-mail
 
Fundusze strukturalne

Projekt "Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw" realizowany jest w ramach Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt w 75% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z krajowych środków publicznych - budżetu państwa.

Realizacja: ideo