WKC
Login
Hasło
  Zarejestruj
Ankieta
Czy masz problemy z poszukiwaniem partnera biznesowego do realizacji innowacyjnych pomysłów?
 
 
Lokalizacja:   O innowacji
drukuj
Wstecz

O innowacji

Rodzaje innowacji

Innowacje można podzielić na dwa rodzaje:

  • Innowację produktową - dotyczącą wyrobów i procesów - są to wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo, bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Innowacja produktowa została wdrożona jeśli została wprowadzona na rynek. Stosowany tu termin produkt należy rozumieć w ujęciu marketingowym, obejmującym zarówno towary jak i usługi.

 

  • Innowacje procesowe (technologiczne) - to zmiany w stosowanych przez organizację metodach wytwarzania, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenie istniejących produktów.

 

 

 

Istotną ciekawostką jest podział innowacji jaki podaje Komisja Europejska w programie EQUAL.

 

Podana definicja innowacji oparta jest na typologii wynikłej z ocen programów Employment i Adapt, która rozróżnia trzy typy innowacji:

- innowacje zorientowane na proces będą dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść jak również poprawy istniejących metod,
- innowacje zorientowane na cel skoncentrują się wokół formułowania nowych celów oraz podejść w celu zidentyfikowania nowych i obiecujących kwalifikacji oraz tworzeniu nowych obszarów zatrudnienia na rynku pracy
- innowacje zorientowane na kontekst odnoszą się do struktur politycznych i instytucjonalnych. Będą one dotyczyć rozwoju systemu na rynku pracy.
 

Informacja pochodzi z serwisu:

http://www.stim.org.pl/czym_jest_innowacja/

     
Subskrypcja
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach w serwisie, podaj nam e-mail.
0e-mail
 
Fundusze strukturalne

Projekt "Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw" realizowany jest w ramach Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt w 75% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z krajowych środków publicznych - budżetu państwa.

Realizacja: ideo