WKC
Login
Hasło
  Zarejestruj
Ankieta
Czy masz problemy z poszukiwaniem partnera biznesowego do realizacji innowacyjnych pomysłów?
 
 
Lokalizacja:   Materiały do pobrania Linki
drukuj
Wstecz

Linki

Polecane strony:

Portal Innowacji

http://www.pi.gov.pl/

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl/

 

Wielkopolska Platforma Innowacyjna

http://www.wpi.poznan.pl/

 

Portal Innowacyjność

http://www.innowacyjnosc.pl/

 

Strona poświęcona tematyce klastrów

http://www.klastry.pl/

 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

http://www.ppnt.poznan.pl/

 

Polskie Ośrodki Przekazu Innowacji europejskiej sieci IRC

http://www.irc.org.pl/

 

Baza CORDIS

http://www.cordis.lu/

 

Europejski Portal Innowacji

http://cordis.europa.eu/innovation/pl/home.html

 

Portal Innowacyjnych Regionów

http://www.innovating-regions.org/

 

Portal Innowacyjnej Wielkopolski

http://www.innowacyjna-wielkopolska.pl/

 

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM

http://www.ucitt.pl/

 

Regionalny Punkt Kontaktowy

http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/

 

Portal Funduszy Strukturalnych

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 

Ministerstwo Gospodarki

http://www.mgip.gov.pl

 

Urząd Patentowy RP

http://www.uprp.pl/polski

 

Europejski Urząd Patentowy

http://www.european-patent-office.org/

 

IPR Helpdesk

http://www.ipr-helpdesk.org/

 

Polska Izba Rzeczników Patentowych

http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/

 

 

 

Subskrypcja
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach w serwisie, podaj nam e-mail.
0e-mail
 
Fundusze strukturalne

Projekt "Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw" realizowany jest w ramach Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt w 75% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z krajowych środków publicznych - budżetu państwa.

Realizacja: ideo