WKC
Login
Hasło
  Zarejestruj
Ankieta
Czy masz problemy z poszukiwaniem partnera biznesowego do realizacji innowacyjnych pomysłów?
 
 
Lokalizacja:   Audyt technologiczny
drukuj
Wstecz

Audyt technologiczny

Podstawowym celem audytu jest analiza potencjału technologicznego, marketingowego i naukowego naszych klientów, charakterystyka rynku, na którym działa klient oraz zdobycie dokładnych informacji (i ich weryfikacja) na temat oferowanego przez klienta produktów, technologii czy usług.

 

Istotnym elementem audytu technologicznego jest również określenie możliwości klienta w zakresie działań badawczo-rozwojowych.


Przeprowadzenie audytu jest podstawą do ewentualnego wydania klientowi opinii o innowacyjności.
 
Technika przeprowadzenia audytu polega na usystematyzowaniu szczegółowych informacji formalno-organizacyjnych na temat zakresu działalności i potencjału klienta (zapoznanie się z dokumentacją), określeniu profilu odbiorców, rynków zbytu, najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność klienta oraz sprecyzowaniu najnowszych osiągnięć produkcyjnych i wprowadzonych innowacji.
 
Przy charakterystyce działalności klienta brane są pod uwagę takie czynniki jak: wielkość produkcji, polityka prowadzona w zakresie zasad finansowania działalności badawczo-rozwojowej, dotychczasowe doświadczenia, współpraca z innymi podmiotami oraz liczba wykwalifikowanych pracowników.

 

Finalnym efektem audytu powinna być identyfikacja najlepiej sprzedających się usług lub produktów klienta oraz ocena jego działalności w kontekście udziału w klastrze (audyt musi wykazać, że działalność klienta zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnych technologii).


Podstawową formą przeprowadzenia audytu technologicznego jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem (przedstawicielami) klienta oraz wizyta w jego siedzibie. W trakcie audytu zapoznajemy się bezpośrednio z działalnością klienta, np. z procesem produkcyjnym, pracą laboratoriów badawczych lub posiadanym zapleczem technologicznym.
 
Podstawowym narzędziem monitorującym przebieg audytu jest specjalny formularz uzupełniany na bieżąco w trakcie przeprowadzania całej procedury.


Audyt technologiczny służy nie tylko realizacji zapotrzebowań klienta, ale odgrywa również ważną rolę w samodoskonaleniu klastra. Pozwala pozyskać nowe doświadczenia oraz informacje o potrzebach technologicznych polskich przedsiębiorstw, służy rozpoznaniu procesów technologicznych zachodzących na rynku i – co najważniejsze – sprzyja sprecyzowaniu i udoskonaleniu usług oferowanych przez klaster oraz usprawnieniu zasad funkcjonowania całego projektu.

Subskrypcja
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach w serwisie, podaj nam e-mail.
0e-mail
 
Fundusze strukturalne

Projekt "Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw" realizowany jest w ramach Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt w 75% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z krajowych środków publicznych - budżetu państwa.

Realizacja: ideo